Zariadenia na čítanie kariet

Informácie o nákupe

  • Prosíme vás, aby ste pri nákupoch vo web-shope a pri vstupe do aplikácie Mini Managera používali  tú istú e-mailovú adresu!  Zadanie zhodnej e-mailovej adresy zaručí správnu funkciu predplatného.
  • Vyrovnanie nákupu sa deje prostredníctvom systému “Barion Payment Zrt.”  nákupom kartou.
  • Aktivácia predplatného prebehne pri prvom načítaní karty, od tohto momentu platí po dobu 1 mesiaca.
  • Odstúpiť od služby alebo ju ukončiť je možné prostredníctvom tohto web-shopu prihlásením sa do web-shopu identifikátorom, zaslaným e-mailom pri objednávke.
  • Platba mesačného poplatku za službu počas trvania zmluvy sa deje cez systém „Barion Payment Zrt”
    opakovaným zaťažením udanej bankovej karty.
  • Objednávateľ súhlasí s opakovaným zaťažením bankovej karty za objednané služby
    až do výšky mesačného poplatku za služby.