Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

AETRControl Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország, 1097 Budapest., Kén utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-684783, adószám: 11949332-2-43, képviseli: Styaszni Gyula ügyvezető), mint szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett AETRControl WEBÁRUHÁZON keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek.

Megbízó a terméket, szolgáltatást a WEBÁRUHÁZON keresztül megrendelő természetes személy vagy vállalkozás.

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. A Szolgáltató által működtetett AETRControl WEBÁRUHÁZON keresztül megvásárolt termékek szállítása.
 2. A Szolgáltató által működtetett AETRControl WEBÁRUHÁZON keresztül megrendelt és fizetett AETRControl szolgáltatások.

II. MEGVÁSÁROL TERMÉKEK

 1. Szolgáltató a megvásárolt és kifizetett terméket, az Európai Unió területén díjmentesen, egyéb helyekre a feltüntetett szállítási díj ellenében postázza, a raktárkészlet függvényében, a megvásárlást követő 2 munkanapon belül. A postázás tényéről emailben értesíti a Megrendelőt.

III. GARANCIA

 1. A megvásárolt termékekre a Szolgáltató 1 éves részleges csere garanciát vállal a saját telephelyén.
 2. A garancia feltétele a hibás termék postázása a AETRControl Kft. 1097 Budapest, Kén utca 6. címre.
 3. A terméket a Szolgáltató 10 munkanapon belül megvizsgálja.
 4. Hibátlan terméket a Szolgáltató a Megrendelő költségére visszaküldi a Megrendelőnek.
 5. A garancia köréből a sérült termékek kizárásra kerülnek. Ebben az esetben a Megrendelővel történt egyeztetett ajánlat alapján történik a csere, illetve a javítás.
 6. A hibás megjavított, cserélt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott címre postázza.

IV. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 1. Szolgáltató folyamatos, napi 24 órán keresztül működő szerver központot üzemeltet.
 2. A megrendelt szolgáltatások szerverparkban üzemeltetett,  központi szerveren keresztül érhetők el.
 3. Szolgáltató a Megbízó részére a megrendelt szolgáltatásokat napi 24 órán keresztül üzemelő honlapján és a szolgáltatáshoz kapcsolódó applikáción keresztül biztosítja.
 4. Szolgáltató a gépjárművezetői és tachográf adatok feldolgozása során az 561/2006 EK rendelet és az (2002/15 Ek irányelv) 1988.évi I. tv. 18/A-L. par. szerinti összes előírást kezeli, és a jogszabályi változások esetén vállalja azok aktualizálását, a jogszabály hatályba lépéséig.
 5. Szolgáltató a Megbízó által feltöltött adatokat, a szerződés ideje alatt, a szerver központra való beérkezésüktől számított három évig tárolja.
 6. Szolgáltató a szerződés megszűnését követően 1 hónap múlva törli a szerverközpontba feltöltött adatokat.

V. A szerződés időtartama

 1. A Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés időtartama határozatlan idejű.

VI. ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKOK

 1. Szolgáltatási időszak meghosszabbítása havonta egy alkalommal a szolgáltatási időszak lejártakor történő ismételt fizetéssel történik. A szolgáltatási időszak meghosszabbításáról a Szolgáltató Emailben értesíti a Megrendelőt.

VII. Fizetési feltételek

 1. A fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel történik.
 2. A havi szolgáltatási díj kifizetése, a szerződés ideje alatt a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül a megadott bankkártya ismételt megterhelésével történik.
 3. A Megrendelő hozzájárul bankkártyájának ismételt megterheléséhez az általa megrendelt szolgáltatások havi díjának erejéig.
 4. A megvásárolt termékek, illetve a megrendelt szolgáltatások számláját a Szolgáltató Emailben pdf formátumban küldi meg a Megrendelőnek.

VIII. Elállási jog

 1. A leszállított termék esetén a Megrendelő, a termék átvételétől számítottan 14 napon belül elállhat a termék vásárlásától.
 2. Elállási jog csak a termék sérülés mentes, hibátlan állapotában, eredeti csomagolásban illeti meg a Megrendelőt.
 3. Elállás esetén a Megrendelő saját költségén, eredeti csomagolásban, mellékelt elállási nyilatkozattal és a kinyomtatott eredeti számlával, postázza a AETRControl Korlátolt Felelősségű Társaság címére Magyarország, 1097 Budapest., Kén utca 6.
 4. Megrendelő elállási nyilatkozatának tartalmazni kell a Megrendelő nevét, bankjának nevét, címét IBAN számlaszámát swift kódját.
 5. A Szolgáltató a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül átutalja a vételárat a Megrendelő által megadott bankszámlára.
 6. AETRControl szolgáltatások esetén a Szolgáltató a szolgáltatás egyszeri, ingyenes kipróbálást biztosítja a megrendelés előtt.
 7. A Megrendelőt a megrendelést követő 14 napon belül, igényben nem vett szolgáltatás esetén illeti meg az elállási jog.
 8. A Megrendelést követően igénybe vett szolgáltatástól már nem lehet elállni.
 9. A VIII.4. pont szerinti szolgáltatástól történő elállási nyilatkozatot, a kibocsátott számlát .pdf formátumban a Megrendelőnek a rightofwithdrawal@aetrcontrol.eu email címre kell elküldeni.
 10. A Szolgáltató a elállási nyilatkozatot a kibocsátott számlát tartalmazó email kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül átutalja a vételárat a Megrendelő által megadott bankszámlára.
 11. A Megrendelő, amennyiben a VIII.7. pontnak megfelelően már az elállási jog nem illeti meg, bármikor jogosult a szerződés megszüntetésére a XI.1.-szerint.

XI. Szolgáltatói tájékoztatás

 1. Megbízó tudomással bír arról, hogy Szolgáltató a következő feltételek egyidejű fennállása esetén tudja biztosítani maradéktalanul a megrendelt szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíteni:
  • a Megbízó és a Szolgáltató internetes hálózatának zavartalan működése, valamint Megbízó hardver eszközeinek (kártyaolvasó, csatlakozó számítógép) üzemképessége estén.
 2. A Megbízó hozzájárul személyes adatainak jelen szerződés alapján történő kezeléséhez. Szolgáltató kijelenti, hogy a Megbízó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései alapján tartja nyilván, betartva az abban írtakat. A Szolgáltató a Megbízó személyes adatait kizárólag jelen szerződésben meghatározottak teljesülése érdekében használja fel. Szolgáltató kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat csak a jelen szerződésben rögzített célra és időtartamban használja és biztosítja azt, hogy csak és kizárólag az adott Megbízó láthatja.
 3. Megbízó tudomással bír arról, hogy az AETRControl szoftver szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató. Megbízó az AETRControl szoftver jelen szerződés szerinti szolgáltatásait jogosult igénybe venni, és Megbízó kizárólag az AETRControl szoftver felhasználói felületén szerez korlátozott felhasználói jogot, jelen szerződés hatálya alatt.
 4. Szolgáltató mind a feltöltött, mind a feldolgozott adatok saját számítógépre történő lementésének automatikus lehetőségét biztosítja, a vállalt adatmegőrzési időtartamon belül, a szerződés érvényességének időtartama alatt.

X. Szerződésszegés

 1. Szolgáltatót, a neki felróható okból bekövetkezett szolgáltatás kimaradások időtartamára díj nem illeti meg. Az előre kifizetett díjakból Megbízót visszatérítés, illetve a következő időszakba történő díjbeszámítás illeti meg, amennyiben a kimaradt szolgáltatások díja a 200,-Ft/hó/gépjárművezető nettó összeget eléri.

XI. Szerződés megszűnése

 1. A szerződés rendes felmondására Megbízó a már kifizetett időszak végével a WEBÁRUHÁZON keresztül, indoklás nélkül bármikor jogosult.
 2. A szerződés azonnali, a kifizetett időszak végével történő felmondására a Szolgáltató jogosult, ha az esedékes havi díj beszedése a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül a megadott bankkártyás fizetés elutasításra kerül. Ebben az esetben a Szolgáltató Emailben értesíti a Megrendelőt a szerződés megszűnéséről.
 3. A szerződés megszűnésével a Megbízó a bankkártyájának ismételt megterheléséhez adott hozzájárulást visszavonja.

XII. Záró rendelkezések

 1. Szerződés elválaszthatatlan része a AETRControl Kft. GDPR szabályzata.
 2. A szerződés érvényességének kezdete: a Szolgáltatás árának Barion Payment Zrt. rendszerén keresztüli sikeres bankkártyás fizetés időpontja.
 3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 4. A felek megegyeznek, hogy peres ügyeikben a Magyar Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét fogadják el. Postacím: 1887 Budapest, Pf. 28. Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25. Központi telefonszám: +36-1-354-6000