Kedves @Name

AETRControl

Mini Manager Manual

*      Az AETRControl Mini Manager rendszer szolgáltatásai.

*      A járművezető adatok kiértékelésénél, a pihenő- és vezetési idők tervezésénél alkalmazott jogszabályi megfelelések leírása.

*      A szolgáltatások árai.

*      Ajánlott kártyaolvasók.

Kártya olvasás, feldolgozás, tárolás

Kiolvasás

A kiolvasott adatok feltöltése a www.aetrcontrol.eu szerverre

A kiolvasott .ddd fáj elküldése a bejelentkezéskor megadott email címre

 

A járművezetői adatok kiértékelése, tervezés

 

A kiértékelt adatok, tervezési információk visszaküldése a felhasználói alkalmazásba

 

A kiértékelt adatok, tervezési információk megjelenítése

   

A .ddd fájlok tárolása a www.aetrcontrol.eu szerveren az előfizetés ideje alatt

A tárolt .ddd fájlok letöltése a www.aetrcontrol.eu szerverről

 

Tervezés

A megszakítás nélküli vezetési idő 4,5 órás határának túllépése szünet tartása előtt

Szünetek

15min, 30min, 45min

 

 

 

A napi vezetési időt azonban meg lehet hosszabbítani legfeljebb 10 órára, legfeljebb hetente két alkalommal.

A járművezetőnek bármely két heti pihenőidő között legfeljebb három csökkentett napi pihenőideje lehet.

„több fős személyzet”: az az eset, amikor egy vezetési időszak alatt a járművezető több fős személyzet részeként dolgozik, ha két egymást követő napi pihenőidő vagy egy napi pihenőidő és egy heti pihenőidő között vezetés céljából legalább két járművezető tartózkodik a járművön. A több fős személyzettel történő vezetés első órájában egy másik járművezető, vagy vezetők jelenléte nem kötelező, de az időszak további részében igen;

A (6) bekezdéstől eltérve az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( ) meghatározott nemzetközi alkalmi utasszállítással foglalkozó gépjárművezetők heti pihenőidejüket az azt megelőző rendes heti pihenőidőt követően legfeljebb 12 egymást követő 24 órás időszakkal elhalaszthatják, feltéve, hogy:

 

 

 

— egy rendszeres heti pihenőidőt és egy legalább 24 órás csökkentett heti pihenőidőt. A csökkentést azonban kompenzálni kell egy, a kérdéses hetet követő harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel.